Dagbesteding

Dagbesteding is inmiddels een ingeburgerd begrip dat een brede lading dekt. Deelnemers die op de dagbesteding komen genieten van natuur, rust en ruimte en voor wie wil worden er voldoende activiteiten aangeboden. Het uitvoeren van activiteiten kan uw welzijn bevorderen, zonder dat er eisen gesteld worden aan werktempo en kwaliteit van de productie. Het moet leuk en laagdrempelig zijn. Binnen de dagbesteding zijn er verschillende vormen, waarbij de accenten van het aanbod verschillen.

 1. dagopvang: hierbij is het genieten en beleven van groter belang dan het doen van activiteiten;
 2. activiteiten gericht op (werk)structuur, dagindeling;
 3. activiteiten met een persoonlijk leerdoel, activiteiten gericht op gedragsverandering.

 

Urika heeft een activiteitenruimte, bewegingsruimte, moestuin, boomgaard, verschillende dieren, fijne terrassen en een gezellige huiskamer met woonkeuken.

Iedereen kan er kennismaken met dieren van jong tot oud.

Er worden activiteiten gedaan die passen bij de interesses van de deelnemers waarbij begripvolle steun en een ongedwongen sfeer voorop staan.

De inzet van dieren heeft vaak een positieve invloed op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gezelschapsdieren een positieve invloed uitoefenen op:

 • de fysieke (motorische) toestand
 • de geestelijke (psychische, sociale, affectieve en emotionele) toestand
 • de gezondheid in het algemeen

 

Dieren kunnen de kwaliteit van leven gunstig beïnvloeden. De aanwezigheid van het dier in activiteiten of behandelingen kan de volgende effecten hebben:

 • De eigenwaarde groeit.
 • Het voorziet in de behoefte aan affectie (warmte en aandacht), een dier is niet bedreigend en niet (ver) oordelend.
 • Het moedigt het nemen van verantwoordelijkheid aan en het dier motiveert bepaalde acties te doen.
 • Het leidt af van de eigen problemen/situatie.
 • Het zorgt voor gezelschap.

 

Zorgonderneming Urika biedt op het ogenblik drie dagen groepsbegeleiding op de woensdag, vrijdag en zaterdag. Dagbesteding wordt aangeboden in groepen van ongeveer acht personen. Hierdoor blijven de groepen overzichtelijk en kunt u de zorg en aandacht krijgen die u wenst. Ons motto binnen de dagbesteding is: ´niets moet, maar er is veel mogelijk´. Met deze motte krijgt u de vrije hand om te ontdekken wat u leuk vind om te doen. 

Ondersteunende begeleiding is gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de deelnemer in de samenleving. Ondersteunende begeleiding neemt de aandoening, beperking of handicap voor gegeven en bouwt daarop verder. De begeleiding gaat dus uit van de (rest)mogelijkheden van de deelnemer. Bij ondersteunende begeleiding gaat het om activiteiten die de deelnemer ondersteunen bij zijn dagindeling en zijn participatie in de maatschappij bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan het structureren van de dag en het geven van praktische hulp.

Deelnemers krijgen op de dagbesteding veel mogelijkheden om tijd te structureren; niet alleen de dag, maar ook seizoenen. Bovendien krijgen ze kans om motorische of sociale vaardigheden te stabiliseren en te ontwikkelen.

Ingeval van ouderen die ondersteunende begeleiding ontvangen, kan gelijktijdig dagverzorging (bijvoorbeeld hulp bij eten en drinken) gegeven worden.

 

De activiteiten zijn qua tempo en inhoud aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. De begeleiding en de activiteiten richten zich op het in stand houden van vaardigheden en op ondersteuning is gericht op begeleiding in het functioneren zowel geestelijk als lichamelijk.

Het programma is afwisselend en er zijn veel momenten van rust en ontspanning.

Het is vooral gericht op activiteiten waar mensen van genieten. (rust, ruimte en natuur)

Activiteiten zijn onder andere: praten, huishoudelijke activiteiten, muziek, beweging, spelletjes, arbeidsmatige activiteiten (zoals: mozaïeken, houtsnijwerk, vilten, verven, enzovoort), ontspanning en zintuiglijke activiteiten.

 

De deelnemers kunnen op eigen gelegenheid naar de dagbesteding komen. Indien wenselijk halen en brengen wij de deelnemers met personenauto's op.

 

Lijkt u het leuk om een keer op bezoek te komen? Geen probleem! Wij waarderen het wel als u even van te voren contact op neemt. Zodat wij kunnen zorgen dat er iemand klaar staat om u de dagbesteding te laten zien.